CHO THUê XE 29 CHỗ SAMCO

Ghế ngồi: Rộng rãi
Chỗ để chân: Rộng rãi
Chỗ để hành lý: Dạng gầm hàng dưới sàn xe
Điểm vượt trội: Cân bằng giữa giá thuê xe và tiện nghi

Danh mục: